آیا قیمت سقف متحرک با واحد مترمربع محاسبه می شود

در بازار متداول است که قیمت سقف متحرک ها را با واحد متر مربع اعلام می کنند.ولی نحوه دقیق محاسبه قیمت سقف بر اساس مدل،ابعاد،رنگ،نوع پارچه و نحوه نصب متغییر است.لذا جهت محاسبه دقیق قیمت ابتدا باید مدل سقف،نحوه نصب،رنگ پرووفیل ها و نوع پارچه و همچنین وجود یا عدم وجود سیستم روشنایی تعیین گردد. تا بتوان نسبت به برآورد قیمت صحیح اقدام کرد.

ادامه مطلب …